Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

Wstawiłam rano pranie  a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić
Reposted fromnoicoztego noicoztego
1052 0a71
Reposted fromkarahippie karahippie
3858 da60
Reposted fromkarahippie karahippie
3925 b3cd 500
Reposted fromkarahippie karahippie
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto
2657 847e 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

shevyvision: the beautiful colors of cuba

Reposted frommr-absentia mr-absentia

Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.

Reposted fromfleetingmoments22 fleetingmoments22

Wisława Szymborska, „Pisanie życiorysu”

 

Co trzeba?

Trzeba napisać podanie,

a do podania dołączyć życiorys.

 

Bez względu na długość życia

życiorys powinien być krótki.

 

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów.

Zamiana krajobrazów na adresy

i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty.

 

Z wszystkich miłości starczy ślubna,

a z dzieci tylko urodzone.

 

Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz.

Podróże tylko jeśli zagraniczne.

Przynależność do czego, ale bez dlaczego.

Odznaczenia bez za co.

 

Pisz tak, jakbyś ze sobą nigdy nie rozmawiał

i omijał z daleka.

 

Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki,

pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny.

 

Raczej cena niż wartość

i tytuł niż treść.

Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie,

ten, za kogo uchodzisz.

 

Do tego fotografia z odsłoniętym uchem.

Liczy się jego kształt, nie to, co słychać.

Co słychać?

Łomot maszyn, które mielą papier.

— co słychać?
Reposted fromdirtyliar dirtyliar
1492 c315 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
1979 14c9
Reposted frombezsenna bezsenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl